Objednávka OBJV071/17
Dodávateľ
EURONAL, s.r.o.
Zlatovská 27
911 05 Trenčín
IČO: 46771158
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Rôzny materiál, 153.78 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
153,78 EUR
ceny sú vrátane DPH