Objednávka OBJV071/18
Dodávateľ
FaxCOPY a.s.
Palackého 29
911 01 Trenčín
IČO: 35729040
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Dátumovka TRODAT, 100.56 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,56 EUR
ceny sú vrátane DPH