Objednávka OBJV071/20
Dodávateľ
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, spol. s r.o.
Železničiarska 13
814 99 Bratislava
IČO: 35730129
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
online kniha DPH vo verejnej správe
Názov položky:
online kniha , 245 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
245,00 EUR
ceny sú vrátane DPH