Objednávka OBJV072/18
Dodávateľ
BULK Slovakia, s.r.o.
Krátka 22
974 05 Banská Bystrica
IČO: 36638137
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Príslušenstvo na fotografovanie, 772 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
772,00 EUR
ceny sú vrátane DPH