Objednávka OBJV072/20
Dodávateľ
EK-Ing. Kokodič
Biskupická 7584/53A
911 04 Trenčín
IČO: 33164223
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
vykonanie OP a OS elektrickej inštalácie
Názov položky:
Výmena ističa, 300 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
300,00 EUR
ceny sú vrátane DPH