Objednávka OBJV073/17
Dodávateľ
Dávid Vorčák
Oravská Polhora 47
029 47 Oravská Polhora
IČO: 41964012
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Externý HDD, 153.48 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
460,44 EUR
ceny sú vrátane DPH