Objednávka OBJV073/22
Dodávateľ
BVH, spol. s r.o.
Ulica stavbárov 21
971 01 Prievidza
IČO: 35674148
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
lezecké vybavenie
Názov položky:
Rôzny materiál, 1570.56 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 570,56 EUR
ceny sú vrátane DPH