Objednávka OBJV074/17
Dodávateľ
Kubovicová Marta-Floracentrum
Nám.sv.Anny 16
911 01 Trenčín
IČO: 14050617
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Postreky, 130.6 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
130,60 EUR
ceny sú vrátane DPH