Objednávka OBJV074/21
Dodávateľ
Slovenská pošta, a.s.
Partizánska cesta 9
97599 Banská Bystrica
IČO: 36631124
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
tlač poštových poukážok na účet
Názov položky:
Tlačiarenske služby, 19.2 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
19,20 EUR
ceny sú vrátane DPH