Objednávka OBJV075/21
Dodávateľ
RENGL Slovensko, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35877979
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
výlep plagátov
Názov položky:
Výlep plagátov, 64.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
64,80 EUR
ceny sú vrátane DPH