Objednávka OBJV077/20
Dodávateľ
T-štúdio
Jirásková 169
916 01 Stará Turá
IČO: 34120866
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
inštalácia výstavných bannerov
Názov položky:
Inštalácia bannerov, 75 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
75,00 EUR
ceny sú vrátane DPH