Objednávka OBJV077/21
Dodávateľ
Perfect System, s.r.o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha
IČO: 26480981
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
oprava 2 dosiek na turnikete
Názov položky:
Opravy , 85 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
170,00 EUR
ceny sú vrátane DPH