Objednávka OBJV078/22
Dodávateľ
BIOMETRIC, spol. s r.o.
Rovniankova 2
851 02 Bratislava
IČO: 43874801
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
aktualizácia MySQL databázy
Názov položky:
Aktualizácia systému , 178.8 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
178,80 EUR
ceny sú vrátane DPH