Objednávka OBJV079/18
Dodávateľ
Michal Záhora - MIZA
Rudohorská 2002/27
974 11 Banská Bystrica
IČO: 44052111
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Štítkovačka a pásky, 17.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
87,00 EUR
ceny sú vrátane DPH