Objednávka OBJV079/21
Dodávateľ
MAP GEO Trenčín s.r.o.
Legionárska 79
911 01 Trenčín
IČO: 45403066
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
polohopisné a výškopisné zameranie
Názov položky:
Zameranie objektov, 370 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
370,00 EUR
ceny sú vrátane DPH