Objednávka OBJV082/21
Dodávateľ
Stanislav Kováčik-Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO: 40817725
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
šporáková prípojka
Názov položky:
Ostatný materiál, 16.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
164,00 EUR
ceny sú vrátane DPH