Objednávka OBJV084/20
Dodávateľ
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
Lazaretská 12
811 08 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
inzercia Pardon
Názov položky:
Uverejnenie inzercie, reklamy, 23.66 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
23,66 EUR
ceny sú vrátane DPH