Objednávka OBJV084/22
Dodávateľ
Lacnepostreky s.r.o.
Malokrasňanská 10137/8
831 54 Bratislava
IČO: 51474751
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
hnojivá a trávnikové semená
Názov položky:
Hnojivo, 859.5 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
859,50 EUR
ceny sú vrátane DPH