Objednávka OBJV084/23
Dodávateľ
VKÚ Harmanec, s.r.o.
Kynceľová 54
974 01 Kynceľová
IČO: 46747770
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne
Názov položky:
Knihy,časopisy, 1177 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 177,00 EUR
ceny sú vrátane DPH