Objednávka OBJV085/18
Dodávateľ
AWCLEAN s.r.o.
Čsl. armády 1457/2A
955 01 Topoľčany
IČO: 50823272
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Čistenie pieskovcovej dlažby, 432 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
432,00 EUR
ceny sú vrátane DPH