Objednávka OBJV085/23
Dodávateľ
Stanislav Kováčik-Tenel
Hanzlíkovská 64
911 05 Trenčín
IČO: 40817725
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Pripojenie Ubytovne a strážnej veže na internet
Názov položky:
Rôzny materiál, 140 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
140,00 EUR
ceny sú vrátane DPH