Objednávka OBJV086/20
Dodávateľ
BANSKÉ PROJEKTY, s.r.o.
Miletičova 23
821 09 Bratislava
IČO: 31396828
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
aktualizácia rozpočtu - kotolňa NMnV
Názov položky:
Rôzne služby, 350 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
350,00 EUR
ceny sú vrátane DPH