Objednávka OBJV087/18
Dodávateľ
Kultúrne centrum Kubra
Kubranská 94
911 01 Trenčín
IČO: 37914120
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Umelecké vystúpenie , 90 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
90,00 EUR
ceny sú vrátane DPH