Objednávka OBJV087/23
Dodávateľ
TRENTO s.r.o.
Súvoz 1
911 01 Trenčín
IČO: 36338559
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia Trenčianskeho múzea a programu pred hlavnou sezónou
Názov položky:
Propagácia plagátov, 2196 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
2 196,00 EUR
ceny sú vrátane DPH