Objednávka OBJV088/23
Dodávateľ
ETOP ADVERTISING, s. r. o.
Gen. M. R. Štefánika 7263/6
911 01 Trenčín
IČO: 44499515
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia Trenčianskeho múzea a programu pred hlavnou turistickou sezónou
Názov položky:
Propagácia plagátov, 1608 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 608,00 EUR
ceny sú vrátane DPH