Objednávka OBJV089/17
Dodávateľ
JO-KO Servis, s.r.o.
Legionárska 660/47
911 01 Trenčín
IČO: 36326887
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Uverejnenie inzercie, reklamy, 720 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
720,00 EUR
ceny sú vrátane DPH