Objednávka OBJV089/18
Dodávateľ
TOOLS FACTORY, s.r.o.
Blahová 133
93052 Blahová
IČO: 51183803
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Reťaz, 38.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
230,40 EUR
ceny sú vrátane DPH