Objednávka OBJV089/23
Dodávateľ
FRINGIA o.z.
Gercenova 17
851 01 Bratislava 5
IČO: 42415926
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Program na podujatia "Od Rimanov po Uhorsko" 17.6.2023 a "Panské kratochvíle" 8.7.2023
Názov položky:
Rôzne služby, 1200 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
1 200,00 EUR
ceny sú vrátane DPH