Objednávka OBJV091/17
Dodávateľ
WebComs s.r.o.
Slov. nár. povstania 116/134
061 01 Spišská Stará Ves
IČO: 36516244
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Kopírovacie zariadenia a tlačiarne, 259.7 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
259,70 EUR
ceny sú vrátane DPH