Objednávka OBJV093/17
Dodávateľ
LAMAJ, spol. s r.o.
Šúdolská 3A
949 11 Nitra
IČO: 36537349
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Šatrníkové skrine, 122.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
367,20 EUR
ceny sú vrátane DPH