Objednávka OBJV094/21
Dodávateľ
VLM s.r.o.
Pruské 288
018 52 Pruské
IČO: 44689985
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
konzervátorsky materiál
Názov položky:
Konzervátorsky materiál, 215.19 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
215,19 EUR
ceny sú vrátane DPH