Objednávka OBJV098/23
Dodávateľ
Občianske združenie Schatmansdorf Častá
Na Vŕšku 714
90089 Častá
IČO: 42253446
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Ukážka remesiel a ochutnávka dobovej kuchyne na podujatie Matúšove hradné slávnosti" 12.8.2023
Názov položky:
Rôzne služby, 600 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
600,00 EUR
ceny sú vrátane DPH