Objednávka OBJV099/17
Dodávateľ
Perfect System, s.r.o.
Radlická 3301/68
150 00 Praha
IČO: 26480981
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Termo vstupenky, 953 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
953,00 EUR
ceny sú vrátane DPH