Objednávka OBJV099/23
Dodávateľ
Dart club Trenčín
Šoltésovej 1723/1
911 01 Trenčín
IČO: 52919528
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Program na podujatie "Panské kratochvíle" 8.7.2023
Názov položky:
Rôzne služby, 500 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
500,00 EUR
ceny sú vrátane DPH