Objednávka OBJV100/17
Dodávateľ
PETIT PRESS
Námestie SNP 30
83102 Bratislava
IČO: 35790253
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Uverejnenie inzercie, reklamy, 180 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
180,00 EUR
ceny sú vrátane DPH