Objednávka OBJV102/21
Dodávateľ
WAD, s.r.o.
Štepná 15
81105 Bratislava
IČO: 36751073
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
konzervátorsky materiál
Názov položky:
Konzervátorsky materiál, 368.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
368,40 EUR
ceny sú vrátane DPH