Objednávka OBJV106/23
Dodávateľ
SVK Tech Capital s.r.o.
M.R.Štefánika 216
093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 36463825
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Náradie do konzervátorskej dielne
Názov položky:
Rôzny materiál, 85 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
85,00 EUR
ceny sú vrátane DPH