Objednávka OBJV107/17
Dodávateľ
iQservices, s.r.o.
Univerzitná 25
010 08 Žilina
IČO: 45591237
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Zameranie objektov, 4650 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
4 650,00 EUR
ceny sú vrátane DPH