Objednávka OBJV108/17
Dodávateľ
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s.
Kožušnícka 4
911 05 Trenčín
IČO: 36302724
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vytýčenie sietí, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH