Objednávka OBJV108/23
Dodávateľ
SEKO Trenčín s.r.o.
Hollého 928
911 05 Trenčín
IČO: 36314323
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Spojovací materiál na šteblíky na streche Ľudovítovho paláca na Trenčianskom hrade
Názov položky:
Rôzny materiál, 10.27 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
10,27 EUR
ceny sú vrátane DPH