Objednávka OBJV109/17
Dodávateľ
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6
816 47 Bratislava 1
IČO: 36677281
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Názov položky:
Vytýčenie sietí, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH