Objednávka OBJV109/20
Dodávateľ
yax s.r.o.
Hlavná 42
076 62 Dvorianky
IČO: 46778039
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
odznaky
Názov položky:
Propagačný materiál , 0.225 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
675,00 EUR
ceny sú vrátane DPH