Objednávka OBJV110/20
Dodávateľ
Emergency Support, o.z.
Pod Juhom 7666
911 01 Trenčín
IČO: 51143305
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
zdravotný dozor
Názov položky:
Zdravotná služba, 250 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
250,00 EUR
ceny sú vrátane DPH