Objednávka OBJV115/23
Dodávateľ
ADendro
Alexandra Dubčeka 3538/14
921 01 Piešťany
IČO: 50584081
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Rozhodnutie KPÚ Trenčín
Názov položky:
Rôzne služby, 100 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
100,00 EUR
ceny sú vrátane DPH