Objednávka OBJV116/23
Dodávateľ
RENGL Slovensko, s.r.o.
Medený Hámor 15
974 01 Banská Bystrica
IČO: 35877979
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia podujatia "Od starých Rimanov po Uhorsko" 17.6.2023
Názov položky:
Rôzny materiál, 60 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
60,00 EUR
ceny sú vrátane DPH