Objednávka OBJV118/23
Dodávateľ
HRV,s.r.o.
Bratislavská 2078/27
911 05 Trenčín
IČO: 43915183
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Propagácia podujatia "Od starých Rimanov po Uhorsko" a "Veľká letná súťaž"
Názov položky:
Rôzny materiál, 140 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
140,00 EUR
ceny sú vrátane DPH