Objednávka OBJV121/23
Dodávateľ
Melli Interiéry, s.r.o.
Hlavná 108/403
93036 Horná Potôň
IČO: 35778369
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Spotrebný materiál do konzervátorskej dielne
Názov položky:
Rôzny materiál, 103 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
103,00 EUR
ceny sú vrátane DPH