Objednávka OBJV122/23
Dodávateľ
ELPRO, s.r.o.
Napájadlá 19
04012 Košice
IČO: 31718604
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Spotrebný materiál do konzervátorskej dielne
Názov položky:
Rôzny materiál, 39.1 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
39,10 EUR
ceny sú vrátane DPH