Objednávka OBJV123/23
Dodávateľ
B2B Parnter s.r.o.
Šulekova 2
811 06 Bratislava
IČO: 44413467
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Stoly ako pracovný priestor na konzervovanie
Názov položky:
Rôzny materiál, 650.4 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
650,40 EUR
ceny sú vrátane DPH