Objednávka OBJV124/23
Dodávateľ
Stroje Slovensko, s.r.o.
Zvolenská cesta 14437/191
974 05 Banská Bystrica
IČO: 48051705
Odberateľ
TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE
Mierové námestie 46
912 50 Trenčín
IČO: 34059199
Nutné ako časť sústruhu do konzervátorskej dielne
Názov položky:
Rôzny materiál, 125 EUR
Celková hodnota objednaného plnenia:
125,00 EUR
ceny sú vrátane DPH